16 milionów złotych z Metropolii na rozwój gmin z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

16 milionów złotych z Metropolii na rozwój gmin z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Podczas 63. sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która odbyła się dzisiaj, została przyjęta uchwała dotycząca Funduszu Odporności. Fundusz ten jest dedykowany wspieraniu rozwoju gmin, które są członkami GZM. W ramach przyznanych środków finansowych, wiele projektów z Chorzowa otrzymało znaczne dofinansowanie.

Informacje na temat uzyskanego dofinansowania podzielił ze społecznością Andrzej Kotala, prezydent miasta Chorzów, za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację różnych projektów, w tym m.in. rozbudowę drogi krajowej DK79 na odcinku pomiędzy estakadą a ulicą 3 Maja w Chorzowie, budowę przedłużenia ulicy Bojarskiego od skrzyżowania z ulicą Siemianowicką aż do ulicy Bytkowskiej oraz przebudowę ulicy Władysława Truchana również w Chorzowie.

Całkowita suma przyznanego wsparcia finansowego wynosi 16 01552 złotych, co świadczy o znacznym zaangażowaniu metropolii w rozwój infrastruktury gmin, które do niej należą.