Znany architekt chce ocalić "kosmiczny pawilon" w Chorzowie

Znany architekt chce ocalić "kosmiczny pawilon" w Chorzowie

Los ostatniego z istniejących pawilonów dawnej instytucji, której nazwa brzmiała Ośrodek Postępu Technicznego i która znajdowała się na terenie WPKiW w Chorzowie, stoi pod znakiem zapytania. Mowa tu o tak zwanej CG Pavilion, popularnie nazywanej „kosmicznym pawilonem”. Istnieje jednak szansa na uratowanie tego historycznego obiektu, gdyż planuje go wynająć Grupa Franta. Architekci z tej firmy mają zamiar przeprowadzić renowację budynku, zachowując jego oryginalny charakter. Następnie obiekt miałby być wykorzystywany do różnorodnych celów, między innymi jako siedziba biura Grupy Franta oraz miejsce organizacji imprez o charakterze edukacyjnym. Ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta przez Radę Miasta Chorzów podczas sesji zaplanowanej na czwartek.

O propozycji dzierżawy tego obszaru będzie podejmowana decyzja przez Radę Miasta Chorzów podczas LXIX sesji, która ma się odbyć 26 października. Projekt uchwały sugeruje „wydzierżawienie na czas określony, który przekracza 3 lata, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, ale wykorzystywanej na zasadzie użytkowania wieczystego przez miasto Chorzów”. Nieruchomość jest zlokalizowana przy ulicy Targowej, pod numerami 7, 7A i 7B w Chorzowie. W projektowanej uchwale, dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, radni będą także podejmować decyzję o wyrażeniu zgody „na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy”. Możliwym inwestorem jest Grupa Franta, której założycielem jest Maciej Franta, renomowany architekt z Chorzowa.