Zakład usługowo-remontowy w Chorzowie Batorym – zapowiedź modernizacji

Zakład usługowo-remontowy w Chorzowie Batorym – zapowiedź modernizacji

Planowana na ten rok przebudowa Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie Batorym stanowi kontynuację prac, które rozpoczęły się w 2015 roku. Odnowione zostaną układy torowe na terenie zajezdni tramwajowej. Prace mają ruszyć nie wcześniej niż w październiku tego roku.

Aktualizacja dotycząca tych prac została udostępniona przez Tramwaje Śląskie 16 sierpnia, jednak oficjalne informacje na ten temat pojawiły się dopiero teraz. Całość należy do „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”, który korzysta z dofinansowania Unii Europejskiej. Wcześniejsza faza tego projektu miała miejsce pięć lat temu, a kolejna planowana jest na rok 2023 i obejmie wewnętrzny obszar zajezdni. Za jej realizację odpowiedzialna będzie firma KZN Rail z Krakowa.

Estymowany koszt prac wynosi 7,6 mln zł netto, co przekłada się na 9,35 mln zł brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację zadań od momentu podpisania umowy, ale prace nie mogą rozpocząć się przed październikiem. Niewątpliwie wpłynie to na reorganizację ruchu tramwajowego, ponieważ umowa zawiera postanowienie o 4-miesięcznym okresie „wyłączenia z ruchu tramwajowego terenu budowy”.

Prace budowlane obejmować będą zarówno modernizację układu torowego, jak i układu torowo-drogowego o długości 700 metrów. Zakres prac jest szeroki – od odwodnienia terenu, przez remont kabli zasilających, po prace drogowe przy hali. Dodatkowo w ramach umowy powstaną nowe elementy takie jak system smarowania szyn czy zabudowa rozjazdów wraz z systemem ich ogrzewania.