Wzmożone działania śląskich funkcjonariuszy w czasie weekendu majowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach

Wzmożone działania śląskich funkcjonariuszy w czasie weekendu majowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach

Długi weekend majowy to okres, kiedy wiele osób w Polsce decyduje się na podróże i spotkania. W tym czasie liczba policjantów, zwłaszcza tych z obszaru Śląska, zostaje zwiększona, aby pilnować bezpieczeństwa podróżujących. Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, że udany wypoczynek wymaga przede wszystkim rozwagi, zachowania ostrożności, trzeźwości za kierownicą oraz dostosowania prędkości do panujących warunków na drodze.

Z myślą o bezpieczeństwie osób planujących majowe wyjazdy, od jutra, tj. 30 kwietnia, do 6 maja na ulicach będzie można zauważyć większą liczbę patroli policyjnych, szczególnie tych związanych z ruchem drogowym. Policjanci będą sprawdzać, czy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego i nie przekraczają dozwolonej prędkości. Kontrolowane będą także stan trzeźwości kierowców, stan techniczny ich pojazdów oraz czy wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Ponadto sprawdzane będzie, czy dzieci przewożone są w odpowiednich fotelikach. Kierowcy, którzy są nietrzeźwi lub rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego nie mogą liczyć na pobłażliwość.

Osoby podróżujące na jednośladach powinny pamiętać, że czerpanie radości z jazdy to tylko jedna strona medalu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno własne, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Zwracamy się do motocyklistów z apelem o bezpieczną jazdę. Pamiętajmy, że motocykl nie jest wyposażony w poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, a kask i odzież ochronna nie zapewnią pełnej ochrony przed urazami. Dlatego ważne jest, aby kierowcy jednośladów zawsze przestrzegali obowiązujących przepisów i limitów prędkości.

Pragniemy również przypomnieć, że w okresie długiego weekendu majowego, a dokładnie 1 i 3 maja 2024 roku w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz 30 kwietnia i 2 maja 2024 roku w godzinach od 18.00 do 22.00 wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Wyjątek stanowią autobusy oraz niektóre inne pojazdy w zależności od rodzaju przewozu. To ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia ruchu samochodów osobowych. Kierowcy, którzy złamią ten zakaz, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu.

Zakaz ruchu nie obejmuje niektórych grup pojazdów, takich jak ciężarówki przewożące artykuły łatwo psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Ruchem bez ograniczeń mogą również poruszać się pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych, a także te, które pomagają w usuwaniu skutków awarii czy klęsk żywiołowych.

Ograniczenia w ruchu nie dotyczą także:

  • Pojazdów powracających z zagranicy celem zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • Pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen katalog pojazdów zwolnionych z obowiązku przestrzegania ograniczeń znajduje się w rozporządzeniu ministra transportu dotyczącym okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Kierowca ciężarówki, który nie zastosuje się do zakazu, może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla osoby zarządzającej transportem – 1000 zł.

Zakazy ruchu dla ciężarówek o masie przekraczającej 12 ton są wprowadzane w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, kiedy ruch samochodów osobowych jest wzmożony. Przedsiębiorcy oraz kierowcy wykonujący przewozy towarów pojazdami ciężarowymi powinni planować swoją pracę tak, aby dotrzeć do miejsca docelowego przed rozpoczęciem obowiązywania zakazu.

Kończąc, policjanci zwracają się do kierowców z apelem o ostrożność i rozwagę podczas jazdy. Pamiętajmy, że nasza prędkość powinna być dostosowana do warunków na drodze. Bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.