Wielkie Derby Śląska – Dewastacja Stadionu Śląskiego i Kontrowersje dotyczące Odpowiedzialności

Wielkie Derby Śląska – Dewastacja Stadionu Śląskiego i Kontrowersje dotyczące Odpowiedzialności

Blisko 40 minut po rozpoczęciu meczu na Stadionie Śląskim, systemy informatyczne zaczęły odnotowywać błędy. Problemy występowały przy obsłudze oświetlenia, monitoringu oraz wentylacji. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że obiekt sportowy uległ dewastacji. Zarząd Ruchu Chorzów, zwanych też Niebieskimi, zamierza wystąpić z roszczeniami do Górnika Zabrze. Natomiast, Trójkolorowi, jak często nazywany jest Górnik Zabrze, oświadczyli, że nie powinni być odpowiedzialni za powstałe szkody.

Derby Śląska są wydarzeniem wyczekiwanym przez zarówno piłkarzy, jak i fanów. W sobotę 16 marca miało miejsce emocjonujące spotkanie Górnika Zabrze z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Mecz zakończył się na korzyść Górnika Zabrze, który opuścił boisko zwycięski ze stanem 2:1. Przegrana to tylko jedna strona medalu, którą klub z Chorzowa musiał zaakceptować po 123. edycji Wielkich Derbów Śląska.

Ruch Chorzów wyemitował komunikat, przedstawiając rozmiar zniszczeń zaobserwowanych przez zarządcę obiektu w sektorze gości. Znaleziono zniszczone toalety, z których usunięto drzwi, kabiny WC, grzejniki oraz kafelki. Dodatkowo, zerwano dostęp do serwerowni mieszczącej się na terenie tego samego sektora, gdzie poważnie zniszczono sprzęt. Klub jest w trakcie oszacowania całkowitej wartości strat, ale już wiadomo, że nie będzie to niewielka kwota. Organizatorzy meczu ze strony Ruchu Chorzów oczekują pokrycia kosztów od sprawców.

Spotkanie przedstawicieli Górnika Zabrze ze Stadionem Śląskim miało miejsce o godzinie 11:00 i dotyczyło stanu obiektu po Wielkich Derbach Śląska. Reprezentanci klubu wyrażają przekonanie, że nie powinien on ponosić odpowiedzialności za szkody, argumentując brakiem właściwego nadzoru podczas meczu na Stadionie Śląskim. Oświadczenie klubu z Zabrza przekazało informacje, że zniszczenia zostały dokonane w momencie próby wtargnięcia kibiców Ruchu Chorzów na sektor Górnika, podczas gdy ochrona skupiła swoje siły na powstrzymaniu kibiców z Chorzowa.

Górnik Zabrze wyraził nadzieję, że nagrania z kamer przyczynią się do szybkiego ustalenia sprawców aktów wandalizmu i pociągnięcia ich do odpowiedzialności. W czasie Wielkich Derbów Śląskich, które przyciągnęły prawie 40 tysięcy kibiców, nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z Katowic, Chorzowa i Zabrza, wspierani przez funkcjonariuszy z całej Polski. Obecnie policja w Chorzowie przeprowadza działania mające na celu zidentyfikować sprawców dewastacji obiektu sportowego.

Kto poniesie odpowiedzialność za powstałe zniszczenia i gdzie leży prawda – to okaże się najprawdopodobniej po zakończeniu czynności prowadzonych przez policjantów.