Trzy kameleony zabezpieczone przez chorzowską policję: Właściciel pod zarzutem i ryzykuje nawet 5 lat pozbawienia wolności

Trzy kameleony zabezpieczone przez chorzowską policję: Właściciel pod zarzutem i ryzykuje nawet 5 lat pozbawienia wolności

Funkcjonariusze chorzowskich służb policyjnych, którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości o charakterze gospodarczym, podjęli interwencję na wystawie zwierząt egzotycznych. Dochodzenie wykazało, że trzy kameleony były nielegalnie posiadane przez jednego z uczestników. Mężczyzna – 23-latek – nie miał wymaganych dokumentów na te zwierzęta. Teraz musi stawić czoła zarzutom, które mogą skutkować karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez miejscowych stróżów prawa na wystawie egzotycznych zwierząt, otrzymali oni informację o potencjalnym naruszeniu Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) dotyczącej ochrony gatunków. Wspólnie z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach przystąpili do sprawdzenia dokumentacji potwierdzającej legalność posiadanych zwierząt.

W wyniku kontroli jednego ze stanowisk okazało się, że trzy kameleony nie są prawidłowo udokumentowane. Zwierzęta te zostały przeniesione pod opiekę stowarzyszenia mającego na celu ochronę dzikiej fauny. Dodatkowo, w trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał nielegalnie jeszcze jedno zwierzę w swoim domu na terenie Dolnego Śląska. 23-latek został zatrzymany i teraz musi odpowiedzieć na cztery zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej na temat ochrony dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Konwencja Waszyngtońska (CITES) to umowa międzynarodowa ustanowiona w celu ochrony populacji dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Cele konwencji realizowane są poprzez ścisły nadzór nad międzynarodowym handlem gatunkami objętymi ochroną, edukację oraz współpracę międzynarodową w zakresie ochrony przyrody. Przepisy unijne wprowadzają postanowienia CITES w życie, co oznacza, że eksport, import, transport czy posiadanie zwierząt i roślin objętych CITES wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i certyfikatów. W Polsce, ochrona gatunków zgodnie z konwencją CITES jest regulowana przez Ustawę o ochronie przyrody.