Świętowanie 15-lecia partnerskiej współpracy z ukraińską placówką oświatową w II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie

Świętowanie 15-lecia partnerskiej współpracy z ukraińską placówką oświatową w II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie

W ostatni wtorek, sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie stała się miejscem wyjątkowego spotkania. W jego trakcie uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja ukraińskiego ТЗОШ 4 razem obchodzili 15. rocznicę owocnej współpracy edukacyjnej i wymiany młodzieży pomiędzy tymi dwoma placówkami.

Uroczystość była symbolem wieloletniej polsko-ukraińskiej kooperacji, prowadzonej na terenie Chorzowa. Na spotkanie nie mogło zabraknąć Przewodniczącego Rady Miasta – Waldemara Kołodzieja. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do podsumowania rezultatów współpracy oraz do dzielenia się doświadczeniami związanymi z edukacją i kulturą, zdobytymi w czasie tej międzynarodowej wymiany.

Spotkanie to było dla uczniów nie tylko okazją do prezentacji swoich refleksji i doświadczeń zebranych podczas realizacji międzynarodowych projektów. Uczestnictwo w tym wydarzeniu przyczyniło się również do ich rozwoju osobistego i kulturowego, a także umożliwiło nawiązanie nowych przyjaźni i umocnienie więzi między młodzieżą z obu szkół.