Starania o utworzenie Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie

Starania o utworzenie Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie

Elżbieta Czerepowicka, znana społecznik i inicjatorka nadania nazwy Ronda Praw Kobiet jednemu z rond w mieście, postanowiła podjąć kolejne wyzwanie. Tym razem skierowała swój wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Urzędu Miasta Chorzów, proponując nadanie imienia popularnej organizacji charytatywnej – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – rondowi usytuowanemu przy ul. Siemianowickiej.

Elżbieta Czerepowicka wcześniej z powodzeniem przyczyniła się do nadania nazwy Ronda Praw Kobiet rondowi położonemu przy ulicy Nomiarki. Tym razem skupiła swoje wysiłki na uhonorowaniu działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która co roku łączy miliony ludzi w celu wspólnej pomocy potrzebującym. Aktywność mieszkańców Chorzowa w ramach działań Orkiestry jest znacząca, dlatego pani Elżbieta uważa, że nadanie rondu imienia WOŚP będzie właściwym gestem wdzięczności.

Wniosek Elżbiety Czerepowickiej spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Radni ocenili go jako uzasadniony i przekazali dalej do procesu opiniodawczego. To kroki niezbędne, aby finalny projekt uchwały mógł trafić na obrady Rady Miasta Chorzów.

W uzasadnieniu wniosku czytamy, że mieszkańcy Chorzowa korzystają ze sprzętu medycznego zakupionego przez WOŚP, który jest oznaczony charakterystycznym czerwonym serduszkiem. Lokalna społeczność korzysta również z wielu programów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację WOŚP. Z tego powodu nadanie rondu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stanowiłoby hołd dla aktywności charytatywnej organizacji oraz wyraz wdzięczności społeczności lokalnej dla osób angażujących się w jej działania.

Pomysłodawczyni inicjatywy, Elżbieta Czerepowicka, nie ukrywa swojej radości z pozytywnego odbioru jej pomysłu. W mediach społecznościowych dziękowała Radzie Miasta Chorzów za poparcie jej petycji i wyraziła nadzieję na utworzenie Ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.