Specjalna akcja dobroczynna "Pomagamy Sąsiadom" zaplanowana w Chorzowie Starym

Specjalna akcja dobroczynna "Pomagamy Sąsiadom" zaplanowana w Chorzowie Starym

Pierwszego grudnia, począwszy od godziny 16:00, w Chorzowskim Ośrodku Wsparcia Rodziny, rozpocznie się unikalna akcja dobroczynna zatytułowana „Pomagamy Sąsiadom”. Za zorganizowanie tego wydarzenia odpowiedzialny jest Szymon Piecha, radny Miasta Chorzowa.

Głównym celem tej akcji jest gromadzenie nowych zestawów pościeli i ręczników, które zostaną rozdane podopiecznym Chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla wsparcia osób, które obecnie przechodzą przez trudne okresy w ich życiu.

Szymon Piecha, radny Miasta Chorzowa i organizator zbiórki, podkreśla potrzeby ośrodka, opierając się na rozmowach z dyrektorką placówki. Zidentyfikowane najistotniejsze braki to właśnie ręczniki i pościel. Zdecydował się zatem przeprowadzić zbiórkę, prosząc mieszkańców Starego Chorzowa o pomoc. W zbiórkę zaangażowane są również lokalne szkoły i przedszkola, a także sami mieszkańcy. Według Piechy, taka inicjatywa od dołu może przyczynić się do lepszej integracji społeczności lokalnej.

Osoby chcące wesprzeć tę akcję mogą przynosić nowe zestawy pościeli i ręczników do Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie, mieszczącego się przy ulicy Siemianowickiej 58/1, 1 grudnia od godziny 16:00. Każda forma wsparcia jest mile widziana i będzie miała pozytywny wpływ na warunki życia osób mieszkających w lokalnej społeczności.

Podczas trwania zbiórki, wszystkim osobom o wielkodusznym sercu oferowane będą również rozgrzewające napoje.