Rezultaty Narodowego Spisu Powszechnego: Ślązacy na czele największych mniejszości w Polsce

Rezultaty Narodowego Spisu Powszechnego: Ślązacy na czele największych mniejszości w Polsce

Wyniki nowych danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku ujawniły, że ponad 596 tysięcy polskich obywateli identyfikuje się jako Ślązacy. Wśród nich, 517 tysięcy rezyduje w województwie śląskim, a ponad 25 tysiące to mieszkańcy Chorzowa. Dla porównania, Kaszubi, którzy zajmują drugie miejsce na liście największych mniejszości narodowych w kraju, mają trzykrotnie mniej reprezentantów. Te statystyki są optymistycznym znakiem dla tych, którzy dążą do prawnej akceptacji statusu mniejszości narodowej dla Ślązaków i oficjalnego uznania języka śląskiego jako języka regionalnego.

Z końcem ubiegłego roku, dane z NSP 2021 zostały uzupełnione o szczegółowe wyniki według jednostek podziału terytorialnego. Okazuje się, że jedna czwarta mieszkańców Chorzowa określa się jako Ślązacy. W mieście Chorzów dokładnie 26 542 osób zadeklarowało śląską narodowość, co stanowi 25.47% całej populacji tego miasta. Wśród miejscowości sąsiadujących z Chorzowem, najwięcej procentowo Ślązaków jest w Gaszowicach (46.27%, 4595 osób). Natomiast w Piekarach Śląskich identyfikuje się jako Ślązacy 14 135 osób (26.66%), w Rudzie Śląskiej – 40 100 (29.97%), w Świętochłowicach – 11 859 (25.51%) i w Siemianowicach Śląskich – 14 007 (21.66%). Miasta takie jak Katowice i Bytom mają nieco mniejszy procent Ślązaków, odpowiednio 17.80% (50 869 osób) i 12.42% (19 042 osoby).

Starania o uznawanie języka śląskiego na równi z innymi językami regionalnymi znalazły odzwierciedlenie w zapowiedzi Donalda Tuska z 19 grudnia dotyczącej budżetu państwa na rok 2024. Zgodnie z tym planem, niewielka część budżetu zostanie przeznaczona na przygotowanie programów nauki języka śląskiego, co umożliwi jego wprowadzenie do szkół już w roku 2025.

Zgodnie z wynikami NSP 2021, narodowość śląską zadeklarowało 596 224 osoby (w tym 517 100 w województwie śląskim). Z tej grupy, 236 588 osób wybrało to jako swoją główną identyfikację narodowo-etniczną, podczas gdy dla 359 636 osób była to druga narodowość. Dodatkowo, 187 372 osoby określiły się wyłącznie jako Ślązacy, nie deklarując innej przynależności narodowej.