Przyczyna stałych korków przy ulicy Floriańskiej

Przyczyna stałych korków przy ulicy Floriańskiej

2 lutego zwróciliśmy uwagę na problem znacznego zatłoczenia ruchu w godzinach szczytu wokół Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz na ulicach Floriańskiej, Lompy, Rostka i Truchana. Uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta dotyczącą działań, jakie podjęli w celu zwalczania tego problemu. Kierowcy często wjeżdżają na skrzyżowanie przy sądzie, nawet jeśli przejazd jest zablokowany.
Miasto odpowiedziało na nasze zapytania dotyczące problemów z płynnością ruchu w pobliżu chorzowskiego sądu. Ruch regularnie się tam zatrzymywał z powodu samochodów wjeżdżających na skrzyżowanie w ostatniej chwili, nawet gdy drogi były zapchane. Stróże prawa wielokrotnie musieli interweniować w godzinach największego natężenia ruchu. O szczegółach tej sytuacji informowaliśmy wcześniej.

Urząd Miasta oświadczył, że nie jest możliwe całkowite naprawienie problemu komunikacyjnego, dopóki nie zostaną przeprowadzone gruntowne modernizacje dróg. Rzecznik zwrócił uwagę na to samo, co chorzowska policja, mówiąc, że kierowcy regularnie próbują przejeżdżać pod mostem, mimo że nie da się przejechać obok skrzyżowania. Takie zdarzenia wymagają niekiedy wkroczenia policji drogowej, co może spowodować, że rejon ulicy Floriańskiej, Lompy, Placu Dworcowego i ulicy Rostek staje się jeszcze bardziej zatłoczony.