Przerwa w funkcjonowaniu Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Chorzowie ulega przedłużeniu

Przerwa w funkcjonowaniu Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Chorzowie ulega przedłużeniu

Wszystko wskazywało na to, że przerwa w działalności Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy chorzowskim szpitalu wyniesie jedynie 12 miesięcy i zakończy się na koniec 2023 roku. Niestety, najnowsze decyzje władz placówki przesuwają datę wznowienia funkcjonowania oddziału o kolejne 4 miesiące, aż do końca kwietnia 2024 roku.

Decyzję o zawieszeniu działalności tamtejszego Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej podjęto w grudniu 2023 roku. Szpital zapewniał wówczas, iż przerwa potrwa jedynie do końca roku, natomiast styczeń przyniesie wznowienie świadczeń medycznych przez oddział. Niestety, nieoczekiwanie termin ten został przesunięty do końca kwietnia 2024 roku.

Katarzyna Hohuł, rzecznik prasowy Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wyjaśniła, że przedłużenie zawieszenia wynika z niewystarczającej liczby personelu. Szpital poszukuje obecnie osoby, która mogłaby objąć stanowisko kierownicze w oddziale, a także 2-3 specjalistów w zakresie hematoonkologii dziecięcej. Warto zaznaczyć, że informacje o niedoborach kadrowych pojawiały się już znacznie wcześniej, jeszcze zanim przystąpiono do zawieszenia działalności oddziału. Ten problem dotyka szerokiego spektrum szpitali na terenie całego kraju, również placówki chorzowskiej.

W dalszym ciągu nie jest znane, czy oddział wznowi działalność w maju 2024 roku. Możliwe, że do tego czasu uda się skompletować odpowiedni personel, dzięki czemu oddział będzie mógł ponownie przyjmować małych pacjentów. Przy okazji warto przypomnieć, że oddział przechodził już podobną sytuację w lipcu 2023 roku, kiedy to jego działalność została zawieszona na okres 2 tygodni, natomiast w maju groziło mu tymczasowe zawieszenie.

Dodatkowo Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie niedawno przeszedł gruntowny remont. Na początku 2023 roku po raz trzeci przeprowadziła go Fundacja „Iskierka”, dodając oddziałowi barw i dbając o komfort najmłodszych pacjentów.