Przeobrażenia drogi krajowej DK79 w Chorzowie: kolejne utrudnienia dla kierowców

Przeobrażenia drogi krajowej DK79 w Chorzowie: kolejne utrudnienia dla kierowców

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez chorzowski Miejski Zarząd Ulic i Mostów, najbliższa środa przyniesie kolejny etap prac modernizacyjnych na ulicy Katowickiej. To oznacza, że kierowcy muszą przygotować się na dodatkowe modyfikacje w organizacji ruchu drogowego.

Inwestycja, której początek miała miejsce w grudniu 2022 roku, nosi nazwę „Rozbudowa drogi krajowej DK79: od estakady do ulicy 3-go Maja w Chorzowie”. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, które obecnie realizowane są na terenie miasta. W ramach tego projektu przewiduje się wykonanie szeregu prac, takich jak budowa przystanku integracyjnego „Królewska Huta” na obszarze Metalowców i Krakusa, przebudowa układu torowego czy też zagospodarowanie i zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną terenów po dawnym przemyśle. Dodatkowo zaplanowano prace nad modernizacją dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, tworzeniem chodników, przejścia podziemnego, parkingów oraz ścieżki rowerowej.

Nadchodząca środa, 3 stycznia, przyniesie następny etap prac na ulicy Katowickiej. Z racji specyfiki prac i zastosowanej technologii, fragment ulicy Metalowców wraz z skrzyżowaniem z ulicą Katowicką, zostanie zamknięty dla ruchu.

Chorzowski MZUiM podał do wiadomości, że dojazd do ulicy Metalowców oraz wyjazd na ulicę Katowicką możliwe będą za pośrednictwem nowo utworzonego odcinka drogi, który zostanie połączony z ul. Katowicką na wysokości skrzyżowania z ulicą Krakusa. Końcowa data tego etapu prac to koniec września 2024 roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w organizacji ruchu na tym obszarze zostaną uwzględnione w aplikacji nawigacyjnej Waze, dzięki współpracy chorzowskiego Zarządu Ulic i Mostów z Google.