Przełomowy sukces białostockich medyków: zdobycie pierwszego patentu w Kanadzie

Przełomowy sukces białostockich medyków: zdobycie pierwszego patentu w Kanadzie

W historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zapisuje się znamienita strona. Naukowcy z tej uczelni odnieśli sukces na skalę międzynarodową, zdobywając swój pierwszy patent kanadyjski. Prestiżowy Kanadyjski Urząd Patentowy uznał innowacyjność ich badania dotyczące nowej metody leczenia raka jelita grubego. Dzięki temu UMB zyskało nowe perspektywy w zakresie terapii onkologicznych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został doceniony przez Kanadyjski Urząd Patentowy, który przyznał uczelni prawo patentowe na ich przełomowy wynalazek.

Wynalazek ten polega na stworzeniu i zastosowaniu nowej pochodnej disulfonamidowej triazyny (MM-129) jako metody leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, a szczególnie raka jelita grubego.

Według informacji podanych przez UMB, nowa metoda leczenia wykazuje silne właściwości antyproliferacyjne i cytotoksyczne. Te cechy zostały potwierdzone zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo. Co więcej, proponowane rozwiązanie charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa podczas stosowania terapeutycznych dawek. W rezultacie, nowatorski wynalazek ma znaczne możliwości zastosowania jako składnik strategii leczenia raka jelita grubego.

W procesie zdobywania patentu uczestniczyli eksperci nie tylko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.