Przebudowa ulicy Leśnej: pierwszy etap prac i zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa ulicy Leśnej: pierwszy etap prac i zmiany w organizacji ruchu

W nadchodzący wtorek, 24 października, rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z modernizacją ulicy Leśnej. Będą one obejmować odcinek od skrzyżowania tej ulicy z ul. Żelazną aż do miejsca, gdzie przecina się z ul. ks. Hugona Kołłątaja. Ze względu na charakter i technologię przeprowadzanych prac, niezbędne będzie czasowe zablokowanie ruchu na remontowanym fragmencie drogi.

Z tego powodu zostaną wprowadzone objazdy. Dla pojazdów, których wysokość nie przekracza 3,5 m, trasa objazdu poprowadzi przez Chorzów Batory do ul. Leśnej, wykorzystując ulice: Szpitalną, Armii Krajowej, Piekarską i Odrzańską. Z kolei pojazdy o wysokości powyżej 3,5 m będą mogły poruszać się trasą objazdu prowadzącą przez ulicę Kollmanna, zbiorcze drogi autostrady A4 oraz ulicę Stefana Batorego.

W związku z rozpoczęciem prac na ulicy Leśnej wprowadzone zostaną również pewne ograniczenia w dostępie do niektórych dróg. Konkretnie będzie to dotyczyć ul. Żelaznej, gdzie od strony ul. Szpitalnej zostanie ustawiony znak B-2 „zakaz wjazdu”. Niemniej jednak, zgodnie z planem, mieszkańcy będą mieli zapewnione prawo dojazdu do swoich posesji znajdujących się wzdłuż ul. Żelaznej.

Zgodnie z harmonogramem prac, planowane zakończenie pierwszego etapu przebudowy ulicy Leśnej ma nastąpić w styczniu 2024 roku.