Prace renowacyjne linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach na Śląsku będą kontynuowane

Prace renowacyjne linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach na Śląsku będą kontynuowane

Spółka Tramwaje Śląskie zleciła dalszą realizację naprawy torów tramwajowych na linii nr 14, położonych w centrum miasta Mysłowice. Początkowo, prace renowacyjne miały rozpocząć się w maju 2021 roku jako część projektu unijnego, którego współorganizatorami były zarówno miasto jak i tramwajarze. Przedsięwzięcie to miało zostać zakończone do grudnia minionej dekady, jednak na początku tego roku doszło do zerwania kontraktu.

Planowany koszt tej inwestycji wynosił oryginalnie 52,8 milionów złotych brutto, a jej finalizacja była przewidziana na wrzesień 2022 roku. Po kilku miesiącach od rozpoczęcia prac, szacowany stopień zaawansowania wynosił około 30%. W obliczu takiej sytuacji, zarząd spółki Tramwaje Śląskie podjął decyzję o rozerwaniu umowy, podobny krok uczyniło również samorząd miejski.

Projekt realizowany w Mysłowicach jest jednym z elementów inwestycji Tramwajów Śląskich na kwotę ponad miliarda złotych, dofinansowanej przez Unię Europejską. Planowany termin finalizacji i rozliczenia przedsięwzięcia to koniec roku 2023. Prezes Tramwajów Śląskich, Bolesław Knapik, uspokoił jednak, na łamach Polskiej Agencji Prasowej, że ewentualne opóźnienie w realizacji którejkolwiek z inwestycji tramwajowych w regionie, nie spowoduje utraty unijnej dotacji.

Od września tego roku trwa przetarg na dokończenie inwestycji tramwajowej w Mysłowicach. Na stronie internetowej Tramwajów Śląskich można znaleźć informacje o trzech potencjalnych wykonawcach prac: firmie KZN Rail oferującej cenę 37,5 miliona złotych netto, spółce Silesia Invest proponującej 39,5 miliona złotych netto oraz firmie ZUE z ofertą w wysokości około 41 milionów złotych netto. Obecnie trwa proces oceny złożonych ofert. Prace mają zostać ukończone w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy.

Projekt ten ma na celu poprawę stanu technicznego torowiska linii nr 14 oraz ulic leżących wzdłuż tej linii, które są w bardzo złym stanie. Linia ta łączy dworzec kolejowy w Mysłowicach i centrum miasta z centrum Katowic. Zamawiającymi byli zarówno magistrat miasta (odpowiedzialny za część drogową) jak i spółka Tramwaje Śląskie (odpowiedzialna za część tramwajową).

Kluczowe elementy tego zadania to budowa dwutorowej linii tramwajowej zamiast obecnej jednotorowej oraz konstrukcja ronda na miejscu problematycznego skrzyżowania. Planowane są również prace modernizacyjne i rozbudowujące blisko 1,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej na ulicach Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców, pętlę w pobliżu dworca kolejowego oraz torowisko prowadzące do mostu nad Przemszą. W sumie stanowi to prawie 5 km pojedynczego toru.

W kontekście prac miejskich, Mysłowice zaplanowały także przebudowę wszystkich pozostałych elementów infrastruktury: chodników i przejść dla pieszych, krawężników, jezdni, miejsc postojowych, zatok autobusowych, zieleńców, oświetlenia ulicznego oraz całej infrastruktury podziemnej.