Policjanci z Chorzowa przygotowani na ewentualne niebezpieczeństwo pożaru

Policjanci z Chorzowa przygotowani na ewentualne niebezpieczeństwo pożaru

Chorzowska formacja policyjna regularnie przygotowuje się do różnorodnych sytuacji kryzysowych. W tym przypadku, skupili się na hipotetycznej sytuacji wybuchu pożaru w ich siedzibie. Działania szkoleniowe zostały przeprowadzone we współpracy z chorzowską Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wykreowany scenariusz ćwiczeń opierał się na założeniu, że doszło do usterki elektrozamka w drzwiach komendy, co umożliwiło wtargnięcie nieproszonemu gościowi. Napastnik pozostawił niewiadomego pochodzenia pakunek w budynku, a następnie szybko oddalił się w niezidentyfikowanym kierunku. Pakunek ten okazał się źródłem ognia, który zaczął się rozprzestrzeniać po wnętrzu budynku.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było zweryfikowanie skuteczności procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia dla funkcjonariuszy i pracowników komendy, jak również dla osób odwiedzających budynek. Dodatkowo sprawdzano poprawność procedur ewakuacji kluczowych dokumentów z jednostki.

Z chwilą rozpoczęcia ewakuacji 45 osób z budynku, powiadomiono straż pożarną o zaistniałym zagrożeniu. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy zabezpieczyli teren wokół komendy i wyznaczyli objazdy. Jednocześnie na miejsce przybyli kryminaliści z komisariatu, aby dokonać oględzin i zabezpieczenia dowodów.

Dzięki przeprowadzonemu ćwiczeniu sprawdzono efektywność pracy dyżurnego komendy oraz wszystkich wydziałów w stanach wyjątkowego zagrożenia. Dodatkowo oceniono zdolności do szybkiego reagowania i podejmowania właściwych decyzji, jak również do współpracy pomiędzy policjantami a innymi służbami ratunkowymi.