Planowana transformacja domu Theodora Kalidego w Chorzowie w filię Muzeum Hutnictwa

Planowana transformacja domu Theodora Kalidego w Chorzowie w filię Muzeum Hutnictwa

Theodor Kalide, znany śląski rzeźbiarz, urodził się 8 lutego 1801 roku w jednym z najstarszych budynków Chorzowa. Dom ten, zbudowany jeszcze w czasach funkcjonowania Huty Królewskiej, jest obecnie rozważany jako potencjalna lokalizacja dla filii Muzeum Hutnictwa. Na przestrzeni lat, budynek stał się symbolem tzw. budownictwa patronackiego huty, które tworzyło mieszkania dla swoich pracowników. Jak zauważył prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, budynek musi zostać poddany gruntownemu remoncie.

Dążeniem jest stworzenie specjalnej dokumentacji koniecznej do adaptacji tego historycznego miejsca. Następnie planowane jest odtworzenie wnętrza typowego mieszkania hutniczego z XIX wieku. Szacowane koszty całego przedsięwzięcia wynoszą od 2 do 3 milionów złotych.

Koncept rewitalizacji domu Kalidego nie jest nowy. W rzeczywistości, o wykorzystaniu budynku rozmawiano już od dawna. Jednak teraz, jak informuje Urząd Miasta Chorzów, przetarg na wykonanie dokumentacji adaptacyjnej powinien zostać rozstrzygnięty w tym tygodniu.

Przyszła filia Muzeum Hutnictwa ma być połączona z muzeum miejskim. Warto dodać, że samo Muzeum Hutnictwa zostało otwarte zaledwie 2 lata temu. Przed przystąpieniem do jego tworzenia, przeprowadzono szeroko zakrojone badania wśród mieszkańców, które miały na celu zebranie ich opinii i potrzeb w tym zakresie. Taka strategia zostanie prawdopodobnie zastosowana również w przypadku planowanej filii muzeum.