Oficjalna prezentacja ronda praw kobiet

Oficjalna prezentacja ronda praw kobiet

W Chorzowie rondo Praw Kobiet przy ulicy Nomiarki zostało otwarte 15 marca o godzinie 15. Decyzję o nadaniu nazwy rondu podjęła Rada Miasta w październiku 2022 roku, po petycji grup feministycznych, które zebrały dwieście pięćdziesiąt podpisów. Elżbieta Czerepowicka, lokalna aktywistka, wspomina, że proces zbierania podpisów trwał kilka tygodni. Na uroczystości otwarcia obecny był burmistrz Andrzej Kotala wraz z przedstawicielkami środowisk feministycznych. Wpływ takich symboli na przestrzeń publiczną jest kwestią dyskusyjną.

Podczas konferencji zorganizowanej w celu nadania nazwy rondu, prelegenci podkreślali większą liczbę kobiet niż mężczyzn w Polsce. Halina Sobańska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety i radna Sosnowca, zwróciła uwagę, że choć kobiety stanowią 52% społeczeństwa, to w parlamencie jest ich tylko 27%. Alina Bednarz, radna Sejmiku Śląskiego, zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed kobietami, takie jak ograniczone możliwości, niższe wynagrodzenie i brak sieci wsparcia w porównaniu z mężczyznami.