Nowe testy zbadają trzy wirusy jednocześnie

Nowe testy zbadają trzy wirusy jednocześnie

Aby rozwiązać problem tridemii, czyli epidemii trzech wirusów oddechowych, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło testy combo w ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (PHC). Testy te wykrywają, czy dana osoba ma grypę (typu A lub B), koronawirusa lub RSV. Zgodnie z decyzją rządu, Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty testów.

Placówki medyczne, takie jak przychodnie i szpitale, zostały przytłoczone ogromną liczbą pacjentów, którzy zapadli na infekcje układu oddechowego, z których tylko nieliczni mają koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto do patogenu wywołującego COVID-19 dodano obecnie wirusy grypy i RSV (respiratory syncytial virus), co spowodowało powstanie terminu „tridemia”. W związku z brakiem możliwości ustalenia przyczyny zakażenia, Adam Niedzielski, minister zdrowia, podpisał 5 stycznia 2021 r. rozporządzenie, na mocy którego w przychodniach będą wykonywane testy „combo” jako świadczenie dotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ślad za tym zarządzeniem 9 stycznia 2021 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak wydał zarządzenie dotyczące rozliczania tych badań.