Kampania "Łapki" zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminowanie korzystania z telefonu podczas jazdy

Kampania "Łapki" zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminowanie korzystania z telefonu podczas jazdy

Możliwość wystąpienia wypadku drogowego znacząco rośnie, gdy kierowca rozprasza swoją uwagę, operując jednocześnie telefonem komórkowym. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, a na drodze może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Potencjalne konsekwencje mogą być tragiczne.

Inicjatywa o nazwie „Łapki na kierownicę” ma za zadanie przeciwdziałać takim praktykom. Jej głównym celem jest edukowanie kierowców o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu i promowanie bezpiecznych nawyków jazdy. Dążeniem jest zminimalizowanie liczby wypadków drogowych, których przyczyną jest nieodpowiednie użycie telefonu komórkowego za kółkiem.

Inicjatywę wspierają Policja oraz firmy Neptis S.A., operator aplikacji Yanosik, oraz Screen Network S.A. Te działania są integralną częścią większej kampanii policyjnej pod nazwą „Na drodze – Patrz i słuchaj”. Głównym postulatem tej kampanii jest uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest skupienie uwagi na drodze i zrozumienie konsekwencji, jakie może przynieść nieuwaga podczas korzystania z drogi.