Kampania "Bankowcy dla CyberEdukacji" – wspólna inicjatywa instytucji bankowych i Policji dla bezpieczeństwa w sieci

Kampania "Bankowcy dla CyberEdukacji" – wspólna inicjatywa instytucji bankowych i Policji dla bezpieczeństwa w sieci

Inicjatywa o nazwie „Bankowcy dla CyberEdukacji”, to wynik współdziałania różnych podmiotów, takich jak Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz różne banki, które zdecydowały się na kooperację z Policją. Celem powołanej kampanii jest podniesienie świadomości internautów na temat zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni oraz edukowanie odnośnie skutecznych metod obrony przed nimi.

Internet daje nam wiele możliwości, ale niestety niesie ze sobą również potencjalne niebezpieczeństwa. Dlatego konieczność posiadania wiedzy o tym, jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się w sieci staje się niezbędna. W ramach realizowanej misji „Bankowcy dla CyberEdukacji”, stworzono serię filmów instruktażowych. W rolę narratorów wcielili się popularni artyści i prezenterzy telewizyjni, którzy przekazują widzom informacje o tym, jak świadomie i odpowiedzialnie korzystać z dostępnych narzędzi cyfrowych.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na oszustwo w sieci jest tzw. phishing, polegający na podszywaniu się pod inną osobę w celu wyłudzenia danych. Ten rodzaj cyberprzestępstwa jest szczególny, ponieważ odmiennie od innych typów oszustw online, gdzie wykorzystuje się luki w systemach lub oprogramowaniu, phishing kierowany jest przede wszystkim na człowieka i informacje, które posiada.