Ekspansja działalności przyszpitalnej poradni neurologicznej pod egidą Zespołu Szpitali Miejskich

Ekspansja działalności przyszpitalnej poradni neurologicznej pod egidą Zespołu Szpitali Miejskich

Informacje nadchodzące z Zespołu Szpitali Miejskich świadczą o pełnym uruchomieniu działalności przyszpitalnej poradni neurologicznej. Taka decyzja wpisuje się w strategię poszerzenia oferty świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Od 1 lutego, zgodnie z decyzją wydaną przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przyszpitalna poradnia neurologiczna znajdująca się przy ulicy Strzelców Bytomskich w Pawilonie nr 5, poszerzyła zakres swojej działalności. Przed tą zmianą, placówka skupiała się wyłącznie na realizacji programu lekowego dotyczącego leczenia chorób neurologicznych za pomocą immunoglobulin. Jak informuje Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa – ekspansja usług poradni stanowi dopełnienie oferty oddziału o tym samym profilu oraz oddziału rehabilitacji neurologicznej. Warto zaznaczyć, że całość kosztów związanych z rozszerzeniem działalności poradni została pokryta przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kilka dni przed rozszerzeniem działalności poradni neurologicznej, pod koniec stycznia, odbyła się uroczysta inauguracja budowy nowego budynku poradni specjalistycznych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, zlokalizowanego przy ulicy Truchana 7. W świeżo powstającym kompleksie na wzór popularnej gry Minecraft, znajdzie swoje miejsce aż 15 poradni i 16 gabinetów lekarskich, każdy z osobnym zapleczem zabiegowym. Inwestycja pochłonie fundusze rzędu 20 milionów złotych, z których połowa jest dotacją od miasta. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych ZSM w ostatnim czasie.