Co z remontami chorzowskich ulic?

Co z remontami chorzowskich ulic?

W Chorzowie ulica Katowicka przez chwilę sprawiała kłopoty z powodu zwężenia w godzinach szczytu. Prace miały zakończyć się do końca stycznia, ale ruch nadal był ograniczony. Katowicka to jeden z najbardziej newralgicznych punktów na mapie drogowej Chorzowa i zamknięcie DK79 mogłoby spowodować ogromne korki lub całkowicie sparaliżować ruch w mieście. W okolicach starej hali POSTI przy skrzyżowaniu z Krakusa nastąpiło zwężenie jezdni i nawet po zakończeniu inwestycji nie przywrócono od razu nawierzchni.

Prace zakończono do 2 lutego, ale nie od razu przywrócono nawierzchnię do stanu pierwotnego. Jak wynika z oświadczenia Urzędu Miasta, pojawiły się kwestie związane z „zaprzestaniem produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych we wszystkich zakładach w pobliżu.” Ten brak związany był z temperaturami, które spadły poniżej zera Celsjusza i zimową przerwą w produkcji.

Zanim robotnicy będą mogli rozpocząć jakiekolwiek prace drogowe, konieczne jest wykonanie i odtworzenie urządzeń podziemnych. Mieszkańcy będą musieli wykazać się wyrozumiałością, gdyż cały proces odbudowy zajmie sporo czasu.