Chorzowski "klucz" do aktywnej starości i walki z samotnością wśród seniorów

Chorzowski "klucz" do aktywnej starości i walki z samotnością wśród seniorów

Nie jest tajemnicą, że najstarsi mieszkańcy Chorzowa mają swoje własne sposoby na radzenie sobie z poczuciem osamotnienia. Właśnie oni są najlepiej wyposażeni, by udzielić odpowiedzi na pytanie – jak pokonać samotność? Większość z nich korzysta z oferty miejskich klubów dla seniorów, gdzie aktywnie uczestniczą w lokalnym życiu społecznym. Ich działalność opiera się na idei, że istota życia nie polega tylko na odbieraniu i pragnieniu, ale także na dawaniu – dzieleniu się tym, co mamy z innymi.

Określenie „polityka senioralna” odnosi się do zakresu celowych działań podejmowanych przez administrację publiczną na wszystkich szczeblach oraz różne organizacje i instytucje. Mają one na celu stworzenie warunków umożliwiających godne starzenie się. Kluczowym celem tej polityki jest wsparcie i umożliwienie prowadzenia niezależnego, autonomicznego i satysfakcjonującego stylu życia. Polityka ta koncentruje się na wielu aspektach, takich jak zdrowie, aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna i kulturalna, a także relacje międzypokoleniowe.

W ramach polityki senioralnej, zarówno w Chorzowie, jak i w innych miastach, uwzględnia się różne aspekty, ponieważ ludzie po 60. roku życia mają różne potrzeby. Niektórzy z nich mogą znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu niskiej emerytury, dlatego oferowane jest im wsparcie socjalne. Są też osoby, które są samotne i nie mają opieki, dla nich utworzone są domy dziennego pobytu. Tam mogą spędzać cały dzień uczestnicząc w organizowanych zajęciach, co daje im poczucie bycia potrzebnymi. Ponadto dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą opuścić swojego domu, działa korpus wsparcia – wolontariusze, w tym również seniorzy, pomagają tym osobom robiąc dla nich zakupy czy po prostu spędzając z nimi czas. Jak podkreśla Marta Jakubczyk, dyrektor chorzowskiego Centrum Integracji Międzypokoleniowej, to jest naprawdę bardzo cenne.

Chorzów oferuje również wiele form aktywnego spędzania czasu dla seniorów. W mieście formalnie działa ponad 30 klubów seniora, które razem gromadzą ponad 2 tysiące osób. Kluby te organizują różnego rodzaju zajęcia – od zwykłych spotkań przy kawie, poprzez wycieczki i uroczystości, po różnorodne aktywności zależne od pomysłów samych uczestników. Wśród nich można znaleźć m.in. rękodzieło, potańcówki, gimnastykę, warsztaty wokalne, spotkania poetyckie czy taniec zumba, który cieszy się wielkim uznaniem wśród chorzowskich seniorów.