Chorzów zastosuje niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych od nowego roku

Chorzów zastosuje niższe stawki za odbiór odpadów komunalnych od nowego roku

W sierpniu Rada Miasta Chorzów zatwierdziła uchwałę o zmniejszeniu opłat za usługę wywozu śmieci na rzecz jej mieszkańców. Począwszy od stycznia przyszłego roku, koszt tej usługi będzie niższy.

Poprzednia podwyżka cen za usługi związane z odpadami miała miejsce 1 marca bieżącego roku. Od tego czasu, obywateli Chorzowa obowiązywała stawka 34,90 zł na osobę miesięcznie za segregowane odpady, natomiast za niesegregowane wynosiła 69,80 złotych. Ta sytuacja ulegnie zmianie począwszy od stycznia.

Na mocy sierpniowej uchwały Rady Miasta, od 1 stycznia 2024 roku opłata za zarządzanie odpadami komunalnymi w Chorzowie będzie wynosić 33,90 zł miesięcznie od osoby dla segregowanych odpadów. W przypadku odpadów niesegregowanych opłata wyniesie 67,80 zł.

Jak zapewniają urzędnicy z Chorzowa, wprowadzenie nowych stawek nie wymaga składania nowej deklaracji – stawki będą automatycznie przeliczone na podstawie danych z deklaracji obowiązującej na dzień 31.12.2023.

Wprowadzony zostanie również nowy formularz deklaracji dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do tej pory, właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy prowadzący biznes w pomieszczeniach komercyjnych na nieruchomościach, gdzie powstają odpady komunalne i które są częściowo zamieszkane przez mieszkańców, byli zobowiązani do składania co najmniej dwóch nowych deklaracji w ciągu roku, dostosowujących częstotliwość odbioru odpadów mieszanych i bioodpadów zgodnie z art. 6m ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od 1 stycznia 2024 r., nie będzie konieczności składania tych deklaracji, ponieważ wprowadzony zostanie nowy mnożnik częstotliwości – 1,7, który średnio określi liczbę wywozów w ciągu całego roku.

Jednakże właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy, którzy w poprzednich deklaracjach zadeklarowali dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów, które są odpadami komunalnymi – częstotliwość wywozu raz w miesiącu (1,0) zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji do 10.02.2024 r. – informuje Urząd Miasta Chorzów.