Bezpieczne powroty z wakacji pod okiem policji

Bezpieczne powroty z wakacji pod okiem policji

Okres końca wakacji niesie ze sobą wzmożony ruch na drogach, spowodowany powrotami z letniego odpoczynku. O szczególne natężenie można spodziewać się podczas weekendów. Policjanci ruchu drogowego są odpowiedzialni za monitorowanie sytuacji i dbanie o bezpieczeństwo podróżujących.

Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przeczytać możemy, że oficerowie podejmują wszelkie starania, aby zapewnić ochronę podróżnym. Zajmują się sprawdzaniem przestrzegania zasad ruchu drogowego, kontrolują stan trzeźwości kierowców oraz kondycję techniczną pojazdów. Dodatkowo zwracają uwagę na to, czy najmłodsi pasażerowie jadą zgodnie z przepisami. W razie potrzeby interweniują również w celu zapewnienia płynności ruchu.

Kres letnich wakacji to czas, który charakteryzuje się intensyfikacją ruchu na drogach. To także okres, kiedy policja pracuje podwyższonym tempem. Oficerowie są często widoczni na autostradach, głównych arteriach kraju oraz drogach prowadzących do i z miast oraz popularnych miejscowości turystycznych. W działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych powrotów z urlopów angażują się nie tylko funkcjonariusze ruchu drogowego, ale też przedstawiciele innych jednostek policyjnych. Służbę pełnią również policjanci specjalizujący się w walce z piratami drogowymi, będący członkami grup SPEED.

Policjanci priorytetowo traktują zagwarantowanie bezpieczeństwa podróżnym. Skupiają się na monitorowaniu stanu trzeźwości kierowców oraz ich przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę poświęcają zgodności prędkości jazdy z warunkami panującymi na drodze i obowiązującymi limitami, korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz wykorzystywaniu sprzętu mającego na celu ochronę najmłodszych pasażerów. W miejscach o dużym natężeniu ruchu sprawują kontrolę nad jego płynnością, a w przypadku konieczności decydują o manualnym kierowaniu ruchem.