Uroczyste wręczenie Nagród Korczakowskich dla nauczycieli w Chorzowskiej Arenie Kultury

Uroczyste wręczenie Nagród Korczakowskich dla nauczycieli w Chorzowskiej Arenie Kultury

W poniedziałkowy wieczór, 4 grudnia, w murach Chorzowskiego Centrum Kultury zorganizowano uroczystą galę. Celem tego wydarzenia było wręczenie statuetek Korczakowskich, które są prywatnymi odznaczeniami dla pedagogów z Chorzowa, nagradzającymi ich za niezwykle twórcze podejście do pracy.

Nagroda Korczakowska to inicjatywa mająca na celu podkreślenie znaczenia i trudu wkładanego w pracę przez nauczycieli, opiekunów oraz trenerów różnorodnych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez stowarzyszenia edukacyjne z Chorzowa. Wyróżnienie to docenia szczególnie zaangażowanie w działalność na rzecz młodzieży, inspirowanie jej do rozwoju osobistego i kreatywności, a także za wkład serca i pasji w relacje z uczniami. Fundamentem przyznawania nagród jest filozofia Janusza Korczaka, która zakłada, że wychowanie nie jest jedynie przyjemnością, ale wymaga wielkiego wysiłku, poświęceń i głębokiego zrozumienia.

Odbiorcami Nagrody Korczakowskiej mogą zostać pedagodzy pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Chorzowa. Kandydatów do nagrody przedstawiają samorządy uczniowskie. W 2022 roku statuetki wręczono podczas uroczystości 4 grudnia, która odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury.

Spośród laureatów tego roku, szczególne uznanie Kapituły zdobyli Artur Zwierzyński, pedagog z II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, a prestiżowa Honorowa Nagroda Korczakowska została wręczona Przemysławowi Fabjańskiemu, dyrektorowi Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

W tym roku przyznano również specjalne wyróżnienie dla uczniów II LO, którzy stworzyli film promujący Nagrody Korczakowskie.