Tydzień Lasów – zrozumieć, docenić, chronić

Tydzień Lasów – zrozumieć, docenić, chronić

Pod patronatem Council Stewardship Forest, organizacji o międzynarodowym zasięgu, odbywa się coroczna kampania „Tydzień Lasów”. Celem tej inicjatywy jest zaznaczenie znaczenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz jej pozytywnego wpływu na ekosystem. Kampania ta ma na celu podkreślić wagę zrównoważonej gospodarki leśnej dla środowiska naturalnego, a zarazem wykazać jej rolę w przeciwdziałaniu degradacji bioróżnorodności jak również oddziaływaniu zmian klimatu.

Polska edycja „Tygodnia Lasów” w 2021 roku ma miejsce w dniach od 23 do 29 września. Poprzez szereg działań promocyjnych i inicjatyw, uczestnicy wspólnie z FSC dążą do rozbudzenia społecznej świadomości na temat roli lasów dla człowieka i całego świata przyrody.

Akcja „Tydzień Lasów” FSC w skali globalnej tym razem promuje hasło „Zaufaj sile lasu”. Lasy są bowiem siłą natury, dostarczając nie tylko surowca do różnorodnych celów gospodarczych, ale pełniąc także funkcje takie jak oczyszczanie powietrza, zabezpieczanie wód przed zanieczyszczeniem, zapobieganie erozji gleby czy stanowiąc habitat dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Drzewa, jako naturalne magazyny CO2, są nieocenionym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu. Jak mówi Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce: „Bez lasów życie na Ziemi byłoby nie do pomyślenia. Około dwie trzecie wszystkich znanych nam lądowych gatunków roślin i zwierząt zamieszkuje lasy, co czyni je jednym z najbardziej bioróżnorodnych ekosystemów na naszej planecie”.

Organizacja Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją non-profit. Jej misją jest tworzenie standardów dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, uwzględniającej aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.