Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: nowe domy dla rysi i rosomaków

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie: nowe domy dla rysi i rosomaków

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie pochwalił się niedawno otwarciem nowego kompleksu hodowlanego dla rysia euroazjatyckiego oraz rosomaka tundrowego. Obiekt ten, położony w pobliżu głównego wejścia do ZOO, zastąpił stare, już mocno zużyte klatki dla tych małych ssaków drapieżnych. Oficjalne otwarcie miało miejsce 20 września.

Budowa tej inwestycji, której koszt wyniósł około 900 tysięcy złotych, rozpoczęła się jesienią 2022 roku. W ramach prac stary kompleks został rozebrany, a nowy wybudowany w stylu obecnie dominującym na terenie ogrodu zoologicznego.

Kompleks hodowlany składa się z budynku hodowlanego, czterech wybiegów hodowlanych i dodatkowego wybiegu buforowego. Zwiedzający mogą obserwować zwierzęta zarówno z poziomu ścieżek spacerowych, jak i z tarasu widokowego.

Nie tylko ekspozycja zwierząt była priorytetem przy tworzeniu tego miejsca – równie ważna była ich aktywna hodowla oraz rozmnażanie. Dlatego dla każdego z gatunków zaprojektowano dwa wybiegi zewnętrzne: jeden większy, dobrze widoczny dla gości, oraz drugi, mniejszy – służący do izolacji matki z młodymi i zapewnienia im spokoju po narodzinach. W budynku hodowlanym przygotowano także wewnętrzne pomieszczenia dla zwierząt – podkreślają przedstawiciele Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.