Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Ofiary przemocy domowej mogą w każdej chwili, zgodnie z ustawą, otrzymać pomoc od policji i ośrodków interwencji kryzysowej. Policja jest obecnie upoważniona do uniemożliwienia agresorowi wejścia do domu ofiary na określony czas, który może być przedłużony przez sąd. Jednak uznanie, że zostało się skrzywdzonym i podjęcie odpowiednich działań może być trudne. Właściwe działania mogą obejmować poszukiwanie pomocy w ośrodkach wsparcia lub kontakt z infolinią dla osób dotkniętych przemocą. Fundacja Klaster Innowacji Społecznej stworzyła kilka Bezpiecznych Grup Wsparcia, które pomagają ofiarom przemocy, a podstawowym narzędziem ich pomocy jest „Niebieska Karta”. Jest to indywidualny plan mający na celu wsparcie ofiary.

Celem tych grup jest stworzenie bezpiecznej i chronionej społeczności dla kobiet, które mogą być ofiarami przemocy domowej. Niektóre z tych grup zaczęły działać w Chorzowie i Siemianowicach Śląskich. W Świętochłowicach w warsztatach uczestniczą kobiety, które korzystają również z usług „Przystani” Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, który działa na terenie miasta.