Polski rynek IT: siła konkurencji i rosnące znaczenie na świecie

Polski rynek IT: siła konkurencji i rosnące znaczenie na świecie

Zgodnie z analizą serwisu Emerging Europe, Polska jest jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów w sektorze technologii informatycznej (IT) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ustępując miejsca tylko Estonii i Litwie. Jest to dom dla ponad pół miliona specjalistów IT, z wartością eksportu usług szacowaną na prawie 10 miliardów euro, co przekłada się na 1,7% Produktu Krajowego Brutto (PKB). Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), od 2015 roku eksport usług IT wzrósł 2,5 razy, zajmując obecnie 7% udziału w globalnym rynku.

Liczba firm informatycznych działających na polskim rynku przekracza 100 000, z czego 2500 tych przedsiębiorstw zatrudnia ponad 10 osób. Zaskakujący jest fakt, że aż dwie trzecie ich zysków generowane są przez współpracę międzynarodową. Klienci z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec to główni odbiorcy polskich usług IT, a do tej pory wygenerowały one przychody rzędu 3,5 miliarda euro.

Programiści z Polski są intensywnie poszukiwani przez firmy zagraniczne, co można przypisać ich talentowi, doświadczeniu i strategicznemu położeniu geograficznemu kraju. Polska, znajdująca się w strefie czasowej Europy Środkowej, oferuje sprawniejsze zarządzanie pracą i koordynację spotkań niż kraje takie jak Indie czy Chiny. Według badań przeprowadzonych przez HackerRank i SkillValue, polscy programiści rankingu umiejętności programistycznych plasują się w czołówce na świecie, tuż za Rosją i Chinami, wyprzedzając nawet Stany Zjednoczone. Wysoką pozycję Polski w sektorze IT popiera również raport Emerging Europe, w którym nasz kraj zdobył pierwsze miejsce pod względem edukacji i przygotowania specjalistów.