Nowy, wyższy próg dochodowy dla świadczenia 500 plus dedykowanego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Nowy, wyższy próg dochodowy dla świadczenia 500 plus dedykowanego osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Zaczynając od marca bieżącego roku, dostęp do dofinansowania w ramach programu 500 plus dla osób niepełnosprawnych stanie się łatwiejszy. Została podniesiona kwota graniczna dochodu uprawniającego do otrzymania wsparcia, która teraz przekracza 2 419,33 zł brutto. Zmiana ta otwiera nowe możliwości dla większego grona osób zainteresowanych tym rodzajem wsparcia.

Aktualizacja zgromadzonych w marcu wprowadziła zmianę w wysokości kwoty granicznej, która jest kluczowa dla ustalenia prawa i wartości dodatkowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od pierwszego dnia marca, ta kwota przekracza wartość z lutego o ponad 261 zł, osiągając sumę 2 419,33 zł brutto. Niemniej jednak, maksymalna wartość świadczenia – wynosząca 500 zł „netto” – pozostaje bez zmian.

Jak wskazuje Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na Śląsku: „Podniesienie progu dochodowego umożliwia otrzymanie świadczenia osobom, które do tej pory nie kwalifikowały się do niego z powodu dochodów przekraczających 2157,80 zł brutto. Teraz taka możliwość zostaje im otwarta, pod warunkiem, że ich dochód nie przekroczy nowego limitu wynoszącego 2419,33 zł brutto”.

Warto jednak zauważyć, że kwota świadczenia nie zawsze wynosi dokładnie 500 zł. Świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych jest przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Polski, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji, nie otrzymują finansowego wsparcia ze źródeł publicznych lub suma ich świadczeń nie przekracza od 1 marca br. kwoty 2 419,33 zł brutto.

Pelne wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać osoby, które nie korzystają z żadnych innych świadczeń finansowych z publicznych funduszy lub suma tych świadczeń nie przekroczyła 1919,33 zł brutto (od 1 marca br.). Jeżeli suma tych świadczeń jest większa niż 1919,33 zł, ale mniej niż 2 419,33 zł brutto, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. Przykładowo, jeśli w marcu kwota pobieranych świadczeń wynosi 2000 zł brutto, to otrzymane dodatkowe świadczenie wyniesie 419,33 zł. Jeśli suma świadczeń osiągnie wartość 2100 zł brutto, to wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie wynosić 319,33 zł.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych obejmują na przykład emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne instytucje. Do tej grupy zaliczają się również stałe zasiłki z pomocy społecznej, takie jak dodatek mieszkaniowy. W kalkulację dochodu wlicza się również świadczenia otrzymywane od zagranicznych instytucji odpowiedzialnych za emerytury i renty.