Kto może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe

Kto może zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe

Departament Obrony planuje przywrócić wymóg ćwiczeń wojskowych w nadchodzącym roku (2023). Około dwustu tysięcy osób z niektórych zawodów może otrzymać zawiadomienie o poborze. Osoby mieszkające na Dolnym Śląsku mogą być zobowiązane do wstąpienia do wojska.

Propozycja Ministerstwa Obrony, aby ćwiczenia wojskowe były obowiązkowe, wywołała poruszenie i pozostawiła ludzi w niepewności. Czas trwania ćwiczeń może wynosić od dwóch dni do dwóch tygodni w zależności od tego, czy dana osoba jest już zaznajomiona z wojskiem.

Plan Ministerstwa Obrony wymaga, aby do 2023 roku 200 000 osób zostało wezwanych na ćwiczenia. Przede wszystkim dotyczy to osób, które miały wcześniejsze relacje z wojskiem, takich jak rezerwiści lub osoby, które służyły lub przeszły szkolenie. Osoby bez odpowiedniego przeszkolenia również mogą spodziewać się wezwania na ćwiczenia wojskowe.

Ćwiczenia szkoleniowe w wojsku są obowiązkowe i osoby, które otrzymają rozkaz stawienia się na nie, muszą się na nich stawić pod rygorem kary grzywny lub pozbawienia wolności. W czasie ćwiczeń trzeba będzie wziąć urlop od pracy bez wynagrodzenia, ale zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny za każdy dzień udziału w ćwiczeniach przysługuje wynagrodzenie zapewnione przez jednostkę wojskową.