Imigranci z całego świata wybierają Śląsk jako miejsce pracy – analiza danych ZUS

Imigranci z całego świata wybierają Śląsk jako miejsce pracy – analiza danych ZUS

Śląsk przyciąga pracowników z różnych zakątków globu, z blisko 100 tys. obcokrajowców zatrudnionych na tym terenie. Ogólnie w Polsce, zatrudnienie znalazło ponad 1,12 mln cudzoziemców. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokazują, że województwo śląskie jest domem dla ponad 99 tys. z nich. Interesujące jest to, że liczba ta nie obejmuje tylko pracowników najemnych, ale także tych, którzy samodzielnie zakładają firmy i tworzą nowe miejsca pracy. Dane wskazują, że do końca 2023 roku, ponad 3,2 tys. cudzoziemców prowadziło własny biznes w regionie, co oznacza wzrost o 1,6 tys. osób w porównaniu z rokiem 2022.

ZUS informuje o narastającym trendzie wzrostu liczby obcokrajowców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne. Do końca grudnia 2022 roku, prawie 1 mln 63 tys. obywateli innych państw płaciło składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce. Ta liczba wzrosła do ponad 1,127 mln osób do końca 2023 roku. W styczniu 2024 roku odnotowano niewielki spadek, z liczbą cudzoziemców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne wynoszącą 1,124 mln osób.

Analiza danych dla województwa śląskiego

Na terenie niemal każdego Oddziału ZUS w województwie śląskim zaobserwowano wzrost liczby pracujących cudzoziemców pomiędzy końcem 2022 a końcem 2023 roku. Najwięcej obcokrajowców, blisko 22 tys., zgłosiło się do Oddziału ZUS w Chorzowie. Jednak to Oddział ZUS w Rybniku odnotował największy wzrost – liczba zgłoszonych obcokrajowców wyniosła 15,4 tys. osób w grudniu 2022 r. i wzrosła do 20,3 tys. osób na koniec 2023 roku.

Podobnie, w Bielsku-Białej liczba zgłoszonych cudzoziemców wyniosła 13,2 tys. w grudniu 2022 r., ale wzrosła do 15,1 tys. na koniec 2023 roku. W Sosnowcu na koniec 2022 r. było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych 8,7 tys. obcokrajowców, a do końca 2023 roku ta liczba wzrosła do ponad 10 tys. osób.

Na przestrzeni roku odnotowano niewielki spadek liczby cudzoziemców zarejestrowanych w Oddziale ZUS w Częstochowie. W grudniu 2022 r. liczba ta wynosiła blisko 16,5 tys., a na koniec grudnia 2023 r. spadła do 15,7 tys.

Cudzoziemcy nie tylko pracują, ale również tworzą miejsca pracy

Nie wszystkie osoby pracujące w Polsce są uwzględnione w statystykach ZUS. Oprócz tych opłacających składki jako pracownicy, są to również osoby pracujące na umowach zlecenia, agencyjnych i innych, które wymagają odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Dane nie uwzględniają osób nielegalnie wykonujących pracę lub pracujących na podstawie umowy o dzieło. Na koniec 2023 roku, liczba cudzoziemców prowadzących własny biznes wynosiła ponad 52 tys. na terenie całego kraju, a w województwie śląskim – 3 277 osób.