Chorzów i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna łączą siły dla aktywizacji terenów inwestycyjnych

Chorzów i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna łączą siły dla aktywizacji terenów inwestycyjnych

Administracja miasta Chorzów podjęła decyzję o intensyfikacji działań na rzecz aktywizacji obszarów inwestycyjnych znajdujących się w jego administracyjnym zasięgu. W związku z tym, Andrzej Kotala, prezydent miasta, formalnie zatwierdził porozumienie o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSE).

Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Chorzowem a KSSE zostało oficjalnie zawarte 28 lutego. Dokument sfinalizowany został poprzez podpisanie go przez prezydenta Chorzowa, Andrzeja Kotalę, oraz reprezentantów KSSE – Janusza Michałka, stanowiącego prezesa zarządu strefy, oraz Rafała Żelaznego, pełniącego rolę wiceprezesa strefy i zarazem szefa Podstrefy Tyskiej.

Andrzej Kotala potwierdził realizację tego kroku na platformach społecznościowych, informując o podpisaniu dokumentu określającego współpracę pomiędzy Chorzowem a KSSE.

Porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną przewiduje dla administracji Chorzowa konieczność upowszechniania wiedzy o dostępnych rozwiązaniach w kontekście Polskiej Strefy Inwestycji. Dodatkowo, władze miasta zobligowane zostają do aktywizacji ekonomicznej terenów inwestycyjnych znajdujących się w ich administracyjnym obszarze. W ramach zawartej umowy, obie strony będą również podejmować wspólne działania skierowane na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – zainteresowanych nabyciem terenów inwestycyjnych położonych w Chorzowie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wyraziła swoje poparcie dla inicjatywy aktywizacji kolejnych nowych terenów inwestycyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych.